Om

Historien om Korten

 

Det begynte høsten 1989, noen elever ved BI-Buskerud og felles bekjente frekventerte Picasso cafe i Drammen. De begynte å spille kort, og det ble etter hvert en fast samling på tirsdagene. Raskt utviklet det seg til faste plasser rundt bordet og faste ritualer i spillet. Selv om det i starten var innslag av flere typer kortspill, var bondebridge et fast innslag. Nå er det kun bondebridge som spilles, antagelig fordi dette er det spillet intelligensnivået tålte best.

Kua

 

Helt fra sta Medspillerne har da heller ikke for vane å trøste taperen i sin lykkerus over å ha klart seg. I et desperat forsøk på å skjule et tap spiste Morten resultatlappen for å skjule bevisene. Denne handlingen ble raskt adoptert og en praksis var innført. "Drøvtygging" og "Kua" ble etter hvert uttrykk for den tapende part. Konsekvensene ved tap har ført til en særlig interesse for kuer og drøvtygger teknikker.

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutter og statistikk

 

Da det begynte å bli rutine i samlingene, og enkelte personer viste sitt inkompetansenivå, presset det seg frem en utvikling av reglene. Disse reglene ble sirlig nedtegnet i statuttene, og ga "idioti-spill" de harde konsekvenser som fortjenes. Samtidig begynte føring av statistikk, med antall spill, antall tap og tapsprosent.

Spillerne betaler en avgift pr. deltagelse. Pengene oppbevares sammen med rekvisitter i et skrin, og settes disse inn på konto. Når pengebeholdningen er stor nok til en grei fest, samles medlemmene til utdeling av priser og feiring. Disse samlingene har varierende mellomrom, avhengig av størrelse på kapitalen og medlemmenes evne til å enes om planleggingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Medlemmene

 

I starten var det veldig varierende med oppmøtet, noe som medførte tiltak for å få rutine i spillingen. Det ble innført meldingsplikt fra foresatte eller en myndighetsperson for fravær av personer over 18. Denne praksisen opphørte etter en episode da det i meldingen fra far, og tidligere lensmann, sto at Jørn valgte å gå i teater med en dame isteden for korten. Selv om meldingsplikten forsvant var tirsdagskvelden blitt et ritual, og medlemmene møtte opp uten annet en moralsk oppmøteplikt. Det har vært ulikt antall medlemmer, og det hender fra tid til annet at det kommer besøkende. Antallet faste medlemmer har variert fra 8 - 12, i dag er det 8 medlemmer som møter fast.

Avslutninger

 

Det tar lang tid å planlegge avslutning for en periode, og det har kun vært 3 på de første 10 årene. På "avslutningene" av en periode kåres periodens KU, en mildt sakt lite aktet pris. Taperen av prisen blir tildelt en KU-bjelle (importert fra Tyrkia). Bjellen bæres uten stolthet hele kvelden, og taperens navn graveres inn i bjellen. For alle andre er avslutningene en hyggelig og minneverdig samling. I tillegg til periodens KU er det kappestrid om den lokale Torleif Haug's prisen. I motsetning til kortspillene kappes det her om å vinne i flerkamp, med grener som luftgeværskyting, skihopping, melkespannkasting og øl-styrting. Det deles også ut en pris for best oppmøte, en utmerkelse som er det lengste medlemmene strekker seg i forhold til heder for gode prestasjoner på selve kortkvelden.

I 1999 ble det feiret 10 års jubileum. Etter en god middag, sponset av Picasso med påfølgende omvisning i kjøkkenet, forløp avslutningen som normalt, vel og merke med en merkbart sterkere følelser i taler og dikt.

2009 ble 20 års jubileet feiret i Hemsedal med mange runder på Dr. Holms