Medlemmer

Medlemmer

 

Det er i dag 8 faste medlemmer

 

Trond Larsen

Kjetil Eide

Jørn Kaalstad

Morten Nilsen

Pål Christoffersen

Einar Amundsen

Jon Børdalen

Per Robin Nilsen