Statutter

Statutter

 

Regler for spillet

 

Statuttene lages etter behov, ved ett forslag og alminnelig flertalsavstemming utfra de medlemmene som er tilstede.

 

Reglene for spillet følger i hovedsak ordinære bondebridgeregler.

 

Særskilte regler for korten:

 

 • Spar er alltid trump
 • Spilleren til venstre for poengskriver deler første runde, ellers deler den som har høyest ryk i runden. Når det er flere personer som har høyest ryk deler første person med høyest ryk til venstre for forrige deler. Hvis ingen ryker deler personen til venstre for forrige deler.
 • Det er om å gjøre å ikke få lavest poengsum. Poengene deles ut etter følgende regler:
 • Ved å klare antall meldte stikk gir 0 stikk 10 poeng og 5 tillegspoeng for hvert meldte stikk (1=15, 2=20, 3=25, osv.). Når en ikke klarer meldingen sin ved at en tar ett eller flere stikk for mye eller for lite (ryk), straffes dette med minus poeng. Ryk med ett stikk = -5 poeng, deretter dobles siste poengsum for hvert ryk. 1=5, 2 = 15 (5+10), 3=35 (5+10+20), 4= 75 (5+10+20+40), osv.
 • Første og siste kort spilles ved at kortet usett settes for pannen med bildesiden mot motspillerne, det meldes utfra hva de andre spillerne har.
 • Ved avsløring av fusk, bevisst eller ubevisst, må personen godta ett ryk mer enn spillet gir.
 • Når en spiller oppdager for mye eller for lite kort senere enn første runde, avgjør demokratisk avstemming om runden skal spilles på nytt. Personen må godta -5 poeng, eller ett ryk mer enn spillet ga.
 • Førstemann som kaster kortene, uten at andre følger etter, får - 5 poeng.
 • Det er ikke lov til å bytte kort, snakke i kortene, eller vise kortene for å vinne på dette. Straff i slike situasjoner avgjøres ved avstemning.
 • Når en person kommer inn i spillet etter en eller flere runder, skal personen ha en poengsum lik gjennomsnittet av de 3 dårligste poengsummene. Hvis det er 3 spillere skal personen ha poengsum lik gjennomsnittet av de 2 dårligste poengsummene.
 • Når det kommer ny spiller mens pågående spill ikke har nådd toppen, og det ikke er mulig å spille max antall runder pga. antall spillere, skal neste runde være topp selv om dette er det samme antall som siste runde. Eks. 5 spillere spiller med 8 kort, hvis ny spiller kommer skal 8 kort spilles igjen før det settes strek.
 • Hvis en spiller trumpher samtidig som en har fargen, ryker spilleren med en mer en spillet gir. Hvis mulig ryddes det opp og spillet fortsetter som normalt, hvis ikke ryker kjøtthue med en og runden spilles på nytt.